Att välja

Står du inför ett viktigt beslut i privatlivet eller i ditt yrke?

Behöver du någon oberoende, opartisk och erfaren person att bolla med?

Jag kan hjälpa dig med att lyssna och se det du inte riktigt kan få syn på. Genom ett eller flera samtal blir du mer medveten om för- och nackdelar och du får djupare kontakt med din inneboende intuition. Du får ett bättre beslutsunderlag och ditt val kommer att ligga i linje med den du är och vill vara framöver.

Den här tjänsten har vuxit fram ur ett behov som jag mött i olika sammanhang. Ett behov av att bolla en specifik fråga under en kortare tid, mer än att arbeta med djupgående förändringsprocesser inom dig själv.