Hur går det till?

Vi börjar alltid med ett inledande möte där vi pratar om vad du vill ha hjälp med och ser om vi kan arbeta vidare tillsammans. Ibland räcker det med några coachande stödsamtal, ibland behövs en längre period av regelbundna, terapeutiska samtal..

I mötet med en annan människa sker något. I samtalet frigörs tankar, idéer och känslor och blir till något nytt. Du har alla svaren inom dig. Jag hjälper dig att hitta dem.

Jag arbetar med alla slags mänskliga situationer men de vanligaste ryms ofta inom följande områden:

  • Relationsproblem – t ex till familjemedlemmar, vänner eller arbetskamrater
  • Sorg och sorgearbete – t ex förluster genom dödsfall, skilsmässa, pensionering eller flytt
  • Stärkande av självförtroende och självkänsla
  • Trötthet, håglöshet, utmattning eller liknande tillstånd