En sista utväg?

Par- och relationsterapi är användbart i många olika situationer. Vanligt är att man hamnat i en akut kris och känner att man inte kommer vidare, t ex vid otrohet. Det kan också handla om att det blivit kallt och likgiltigt mellan er eller att någon av er upplever brist på gemenskap, samhörighet och kommunikation.

Jag erbjuder parterapi och relationsterapi med grund i psykosyntesterapi och imagoterapi. I parterapin lär du känna både dig själv och din partner på ett djupare plan..

”Någonstans bortom Rätt och Fel
finns det ett fält.

Jag möter dig där”

Rumi, persisk poet, filosof, mystiker
1200-tal