Vad är psykosyntes?

Psykosyntesen är en psykologisk modell som inriktar sig på människans utvecklingsmöjligheter.

Vi har alla en outnyttjad potential inom oss. Istället för att se till våra begränsningar, fokuserar psykosyntesen på det friska inom oss. Det vi kan och vill bli. Den vi verkligen är bortom mönster och konventioner.

Psykosyntesen är en praktisk psykologi som utvecklades av den italienske läkaren och professorn Roberto Assagioli i början av 1900-talet. Han kombinerade psykologiska teorier från bl a Freud och Jung med österländsk visdomslära.

Ett viktigt inslag i psykosyntesen är ”Viljan” och vår inneboende förmåga och möjlighet att välja och på så sätt ta ansvar för vårt liv. Psykosyntesen vill inte bara få oss att förstå varför vi beter oss som vi gör, utan ge oss möjlighet att omsätta våra insikter till praktiskt handlande i vardagen. Psykosyntesen ger oss verktyg till ett sannare och friare liv.

Mer att läsa om psykosyntes finns bl a på
www.humanova.com